Middendorp te Warmond

Locatie

Middendorp ligt tussen de Leede en de Dorpstraat in Warmond.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan 

In 1801 wordt Middendorp voor het eerst bij name genoemd. Het archief in Leiden bevat de kooppacte van Middendorp. Le Clercq verkocht het op 2 juni 1801 aan Arn. Lamb. Bicker te Rotterdam voor f 3000,00.

Geschiedenis

In het jaar 1824 werden diverse percelen samengevoegd tot de buitenplaats die in handen van P.J. Tijken kwam.

Huidige situatie

In hoofdlijnen is het negentiende-eeuwse huis, ondanks talrijke verbouwingen, redelijk intact gebleven. De kern van het complex wordt gevormd door een eenvoudig, blokvormig herenhuis van twee bouwlagen onder een schilddak met twee dakkapellen. De voor de negentiende eeuw nogal archaļsch aandoende vensters met roedenverdeling en luiken dateren net als de deuromlijsting van een verbouwing van 1963.

Aan de kant van de Leede is het huis uitgebouwd met een vleugel van twee bouwlagen met vensters met roedenverdeling en luiken. Het bouwdeel is aan de waterzijde veelhoekig gesloten, waardoor de vleugel enigszins op een theekoepel lijkt.

Aan de zuidwestelijke zijde van het huis is een lagere vleugel te zien, die vergeleken met het herenhuis een utilitaire indruk maakt. Deze had ooit de functie van koetshuis annex stalgebouw. In 1972-1973 werd dit bouwdeel omgevormd tot een gerieflijk woonhuis. Van een park is niets bekend.

Huidige doeleinden 

Middendorp is een rijksmonument, wordt particulier bewoond en is niet toegankelijk.

Foto's 

Prent 1:  Leedezijde Middendorp anno 1900

Foto  1:  Voorzijde huize Middendorp anno 2013

Bronnen 

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 11-07-2008