Dijkenburg te Noordwijkerhout

 

Locatie

Dijkenburg ligt aan het Westeinde in Noordwijkerhout.

 

Google Maps
Grotere kaart weergeven

 

Ontstaan 

Dijkenburg komt voor het eerst voor in het boek Rhynlands fraaiste gezichten uit 1732, als naamloze lustplaats. 

Geschiedenis 

De afbeelding toont een huis bestaande uit een door een balustrade bekroond midden deel, geflankeerd door vooruitspringende zijvleugels met puntgevels. De wisselende vensterindeling geeft aan dat de vloerniveaus van middendeel en zijvleugels verschilden, al waren de daken even hoog. Op het dak prijkten twee paar schoorstenen. Het achterste paar suggereert een achterliggende beuk. De zijvleugels hadden midden onder een beeldnis. Het huis vormde een eenheid met de tuin, die omzoomd werd door heggen met daarin twee reeksen nissen, waarvan de bovenste portretbusten en de onderste vazen bevatten. 

In 1802 werd het samengevoegd met de aangrenzende buitenplaats Leeuwenhorst. Dijkenburg heette van nu af (Nieuw-) Leeuwenhorst. In de negentiende eeuw werd het huis herbouwd en kreeg het een park in landschapsstijl. Tegenover het huis lag een waterpartij met in het verlengde de zogeheten Koepelberg.  

Het huis werd in 1864, 1905 en 1928 herbouwd, steeds op de oude grondslag.

 

Huidige situatie

De buitenplaats Dijkenburg met omliggende terreinen werd in 2001 het eigendom van de familie Vink. Zij hebben Dijkenburg in de afgelopen jaren geheel laten restaureren.
 

De Koepelberg en vijverpartij bestaan nog altijd en maken deel uit van het park Nieuw-Leeuwenhorst.

 

 

Foto's 

Foto 1:  Dijkenburg anno 2006

 

 

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

Leeuwenhorst, een Hollandse buitenplaats

 

2004 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Aangepast 29-06-08

Google Maps 29-06-2008